Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki?

02.06.2021

Miltä kuulostaa yrittäjäystävällinen kaupunki? Miltä kuulostaa Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki?

Kunnianhimoinen tavoitteeni on tehdä Kouvolasta yrittäjäystävällinen – Suomen yrittäjäystävällisin – kaupunki. Meillä on Kouvolassa kaikki mahdollisuudet ja potentiaali olla yrittäjäystävällisin kaupunki: Sijainti, monimuotoisuus, yhteistyö jne. - muutamia luetellakseni.

Kaupunki on yhteisö, joka koostuu kaupunkilaisista. Elinvoimaisen ja yhteisöllisen kaupungin muodostavat sen asukkaat ja siellä toimivat yritykset.

Yrittäjämyönteisessä kaupungissa yrittäjiä kuunnellaan, kilpailutuksiin pääsevät mukaan niin pienet, keskikokoiset kuin suuretkin yritykset ja hankintaosaamisen pitää olla järkevää. 

Yrittäjämyönteinen kunta ei tuota kaikkia palveluita itse, vaan hyödyntää jo kunnassa olemassa olevaa osaamista. Kunnan tehokkuuden on toimittava hyvin – tuottavuuden ja tehokkuuden on toimittava synkassa. Yrittäjämyönteisessä kunnassa infrastruktuuri on tätä päivää – hyvät liikenneyhteydet ovat sujuvan arjen ja kannattavan liiketoiminnan perusta. Yrittäjämyönteisessä kunnassa on riittävästi tarjontaa yritystonteista ja toimitiloista ja lupaprosessien pitää olla sujuvia. 

Yrittäjämyönteisessä kunnassa panostetaan koulutukseen - aina varhaiskasvatuksesta peruskouluihin ja toiselta asteelta korkeakouluihin. Kokoomuksen mielestä on tärkeää, että kouluissa on riittävästi yrittäjyyskasvatusta ja työelämälähtöisyyttä. Koulupolut suunnitellaan paikallisten osaamistarpeiden mukaan yhdessä yritysten kanssa. Yrittäjämyönteinen kunta huomioi yrittäjyyskasvatuksen opetuksen sisällössä.

Yrittäjämyönteisessä kunnassa on toimivat työllisyys- ja elinkeinopalvelut. 

Kokoomus on tehnyt 10 kohdan listan, joilla kaupungeista ja kunnista saadaan tehtyä yrittäjäystävällisiä. 

"Kokoomus sanoo kyllä vahvalle kuntataloudelle, ihmisten ostovoimalle, yritysten menestykselle ja kestävälle kehitykselle."

Kokoomuksen 10 teesiä yrittäjämyönteisten kuntien rakentamiseksi:

  1. Toteutetaan hankinnat fiksusti ja kestävästi
  2. Arvioidaan päätösten vaikutukset yrityksiin tiiviissä vuorovaikutuksessa
  3. Edistetään toimivien markkinoiden ja reilun kilpailun syntymistä
  4. Vahvistetaan kuntataloutta
  5. Päivitetään infrastruktuuri 2020-luvulle
  6. Turvataan yritystonttien riittävyys
  7. Sujuvoitetaan kaavoitus- ja lupaprosesseja
  8. Panostetaan koulutukseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen
  9. Rakennetaan kuntiin toimivat elinkeino- ja työllisyyspalvelut
  10. Hyödynnetään sote-palveluissa yritysten osaamista


Lue lisää kokoomuksen teeseistä yrittäjämyönteisten kuntien rakentamiseksi: kokoomus.fi

Sydän on Kouvolassa. Sydän on oikealla. Yhteisöllinen ja elinvoimainen Kouvola.


Sydäntä ja järkeä,

Nita


⁣Anna äänesi tälle mimmille Kouvolassa numerolla 33.

Ennakkoäänestys päättyy 8.6.2021. Varsinainen vaalipäivä 13.6.2021.⁣

Äänestää voit ottamalla henkkarit mukaan.⁣